Hem Till Salu Sälja Bostad Köpa Bostad Kontakt  

Sälja bostad

 

Här följer en guide för dig som säljare steg för steg i hur din bostadsaffär med fastighetsmäklare genomförs på bästa sätt! Vill du kan du skriva ut guiden och använda som din egen personliga checklista.

 

Du – eller ni – har bestämt er för att sälja er bostad och flytta. Ni har också bestämt er för att använda er av en fastighetsmäklares kompetens i försäljningen. Vi kommer hem till dig, värdera din bostad och ge dig en offert på uppdraget. Då kan du i lugn och ro ställa dina privata frågor och och diskutera igenom försäljningsplanen. Sen skriver ni på ett uppdragsavtal med fastighetsmäklaren.

När avtalet är påskrivet med  fastighetsmäklaren är det dags att ge honom eller henne alla fakta om din bostad. Ritningar, pantbrev, dokument om eventuella servitut och gemensamhetsanläggningar – ju mer fakta du har dokumenterat desto bättre!

Fastighetsmäklaren tar fram ett förslag på objektsbeskrivning, en skriftlig beskrivning av din bostad. Tillsammans går ni igenom beskrivningen. Här ska du som säljare ange eventuella villkor i bostadsaffären, t ex om något i fastigheten inte ska ingå i försäljningen. I Jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Allt som inte omfattas av dessa regler är att betrakta som lös egendom.

 

Läs mer om vad som är fastighetstillbehör respektive byggnadstillbehör. Länk

 

I dag finns många kanaler för att marknadsföra bostäder till salu. Tidningsannonser, direktutskick till intresserade spekulanter i fastighetsmäklarens register, tavlor i skyldfönster på bank och fastighetsmäklarkontor och Internet, där Hemnet.se är fastighetsmäklarnas egen marknadsplats för fastigheter förmedlade av registrerade fastighetsmäklare. I samråd med din fastighetsmäklare väljer du som säljare en lämplig marknadsmix.

 

När ni bestämt datum och tid för visningen bedömer du och din fastighetsmäklare tillsammans vad som ska göras inför visningsdagen, alltifrån grundläggande städning till mer omfattande styling av bostaden. Genom att fastighetsmäklaren som en oberoende part visar din bostad är det enklare för hugade spekulanter att ställa nyfikna frågor om allt från målningen i taket till vad som döljer sig under den slitna plastmattan i hallen.

Blir det många spekulanter på din bostad kan de få lägga bud. Det finns inte någon branschpraxis eller andra övergripande regler som reglerar budgivningsprocessen i samband med överlåtelse av fastigheter och bostadsrätter. Reglerna för budgivning i samband med bostadsköp varierar därför mellan olika mäklarföretag och till och med inom mäklarföretag för enskilda objekt, eftersom det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer. Mäklarsamfundet har antagit regler som bl a anger att budgivningsprocessen ska dokumenteras genom upprättande av en särskild förteckning över avgivna bud.

 

Läs mer om budgivning. Minimiregler. Frågor & Svar kring budgivning. www.maklarsamfundet.se

När du och köparen kommit överens om priset är det dags att genomföra bostadsaffären. Men först när ni båda har skrivit på kontraktet är allt definitivt. Inga andra muntliga eller skriftliga löften gäller! Som säljare har du rätt att när som helst före kontraktsskrivningen avbryta processen eller välja att börja om från början. Du bestämmer själv till vem du ska sälja.

När kontraktet skrivs kommer du och köparen också överens om tillträdesdag. Vanligtvis sker kontraktsskrivningen på fastighetsmäklarens kontor.

För att undvika tråkigheter är det klokt att redan vid kontraktsskivningen bestämma att köparen ska godkänna städningen och vilka åtgärder som ska vidtas om köparen då har synpunkter på städningen.

Vill köparen ha tillträde till delar av bostaden innan tillträdesdagen, ska detta regleras i kontraktet. Be fastighetsmäklaren om råd kring hur ni bäst avtalar om detta!

Sollefteå 0620-588 33 Kramfors 0612-701 500 info@maklarhuset-kramfors.se
© copyright 2011 maklarhuset-kramfors.se